“Road to Success” training event.

Dy ditë dedikuar transformimit tuaj, me synim rritjen e cilësisë së jetës dhe arritjen e ëndrrave tuaja.

Challenge the current situation and aim for the peaks of your potential!

“Rruga Drejt Suksesit” është një program i përvitshëm trajnimi me më shumë se 21,000 participants since 2016, organized as part of our social responsibility and contribution to community.

Designed as an experiential training-event, this program was created following numerous requests from various individuals and community members in business and local entrepreneurship aiming to benefit from the knowledge, models and successful practices created and perfected by Agna Leadership Academy.

Success is never casual. Increased knowledge and its rigorous implementation will bring major changes to the quality of life and achievement of the objectives. Success in personal and business life is achieved if we cultivate progressive beliefs, continuous motivation, and harmony with ourselves, family and organization, securing the right tools and systems for continuous progress.

“Rruga Drejt Suksesit” është një program unik, i cili mundëson rritjen e kontrollit mbi fushat më të rëndësishme të jetës, që nga shëndeti, emocionet, marrëdhëniet, karriera, financat, e deri tek manaxhimi i kohës. “Rruga Drejt Suksesit” përmbledh në 2 ditë, dhjetra vite përvojë, mësime, suksese dhe praktikat më të mira botërore.

“Rruga Drejt Suksesit” ka potencialin të transformojë rrënjësisht përvojën e çdo dite të jetës suaj. “Rruga Drejt Suksesit” do t’ju nxisë që të kërkoni më shumë nga jeta, duke u orientuar drejt zhvillimit personal dhe profesional, duke kuptuar se “magjia” ndodh vetën nëse çlirohemi nga “vargonjtë” e bindjeve penguese, fillojmë të veprojmë dhe jetojmë sipas potencialit të vërtetë.

Në event-trajnimin “Rruga Drejt Suksesit” ju do të njiheni me disa nga arsyet pse mendoni, ndjeni dhe silleni ashtu siç bëni tani. Ky program synon të ndihmojë këdo që dëshiron më shumë nga jeta. Jo gjithmonë e keni në dorë atë që të ndodh në jetë. Gjithsesi jeni ju ata që kontrollojnë totalisht sa ndikim do t’i lejoni realitetit të ketë në jetën tuaj, tani apo edhe në të ardhmen.

If one invests constantly in himself, visualizes his dreams, has a will, strong reasons, self-confidence, and is committed to living life as imagined, sooner or later he will succeed in achieving success. It all starts within us.

There is no better time than NOW to start or empower your journey to the life you desire.

THE KEY TO PERSONAL POWER

beliefs, habits, intentions, convictions
The biggest obstacles are in our minds
 

ENERGY & VITALITY

emotions, development, focus
One of the main sources of energy...
 
 

EMPOWERING & GROWING THE BUSINESS

team, philosophy, culture, leadership
In any interaction...
 
 

TOWARD AN EXTRAORDINARY LIFE

decisions, motivation, implementation
Motivation is the result of our desire...