Oferta Festive

Rruga drejt Suksesit 2022 + Mjeshtero Biznesin 2022

Nëse ia dhuron vetes TË DYJA BILETAT SË BASHKU, përfiton NJË TJETËR ZBRITJE prej 10%. E nëse dëshiron mund të vish bashkë me skuadrën tënde.